Čo znamenajú značky na stromoch?

Výrub? Ochrana? Hranice?

24.3.2021

Už dlhšiu dobu všetci na Slovensku registrujeme, že miznú časti lesov v ktorých sme sa prechádzali, výnimočné stromy pri ktorých sme sedeli a mnohé zelené plochy, ktoré sme poznali a mali veľmi radi. 

Možno ste sa stretli s tvrdením, že výmera lesov na území Slovenska z roka na rok rastie a predstavuje 41% územia. Vo svojej podstate je to pravda. Avšak .. tiež vám to pri pohľade na naše kopce – či už na turistike, prechádzkach či z okna auta, nejak nesedí? Ako je možné, že napriek všadeprítomným vyholeným pásom lesov ich výmera – alebo tiež lesnatosť, stúpa? Poďme si spoločne dať dole ružové okuliare a pozrime sa, čo je za tým!
 

Poučka č.1: Lesnatosť územia vyjadruje percentuálny podiel lesov z celkovej výmery krajiny.

 

To je celkom prirodzené. Určite sa však zhodneme, že výsledok ovplyvní v prvom rade definícia toho, čo považujeme za les. Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pod pojem les spadajú aj holiny (nesprávne “holoruby”), lesné cesty, sklady dreva a prieseky. Naša legislatíva medzi lesné pozemky zaraďuje aj parcely, ktoré by sme lesom nazvali len ťažko. Tu hovoríme napríklad o holiach, elektrovodoch, kosodrevinových porastoch, neúrodných pozemkoch alebo neplodných plochách. Po bližšom vysvetlení toho, čo všetko u nás spadá pod „les“ už mnohí začnú tušiť, že nárast lesnatosti v lesníckych tabuľkách nemusí znamenať viac lesných ekosystémov. Človek pochopí, že síce sa čísla môžu zvyšovať, no skutočný stav lesov zostáva naďalej otázny.

Už dlhšiu dobu všetci na Slovensku registrujeme, že miznú časti lesov v ktorých sme sa prechádzali, výnimočné stromy pri ktorých sme sedeli a mnohé zelené plochy, ktoré sme poznali a mali veľmi radi. 

Možno ste sa stretli s tvrdením, že výmera lesov na území Slovenska z roka na rok rastie a predstavuje 41% územia. Vo svojej podstate je to pravda. Avšak .. tiež vám to pri pohľade na naše kopce – či už na turistike, prechádzkach či z okna auta, nejak nesedí? Ako je možné, že napriek všadeprítomným vyholeným pásom lesov ich výmera – alebo tiež lesnatosť, stúpa? Poďme si spoločne dať dole ružové okuliare a pozrime sa, čo je za tým!
 

Poučka č.1: Lesnatosť územia vyjadruje percentuálny podiel lesov z celkovej výmery krajiny.

To je celkom prirodzené. Určite sa však zhodneme, že výsledok ovplyvní v prvom rade definícia toho, čo považujeme za les. Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo pod pojem les spadajú aj holiny (nesprávne “holoruby”), lesné cesty, sklady dreva a prieseky. Naša legislatíva medzi lesné pozemky zaraďuje aj parcely, ktoré by sme lesom nazvali len ťažko. Tu hovoríme napríklad o holiach, elektrovodoch, kosodrevinových porastoch, neúrodných pozemkoch alebo neplodných plochách. Po bližšom vysvetlení toho, čo všetko u nás spadá pod „les“ už mnohí začnú tušiť, že nárast lesnatosti v lesníckych tabuľkách nemusí znamenať viac lesných ekosystémov. Človek pochopí, že síce sa čísla môžu zvyšovať, no skutočný stav lesov zostáva naďalej otázny.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *