SPRAVODLIVOSŤ NEPRÍDE SAMA

Pokiaľ chceme aby na tomto svete nastala zmena, musíme konať. Berieme spravodlivosť do vlastných rúk a radi pomôžeme komukoľvek z vás, kto má podozrenie na nelegálnu činnosť v oblasti našej prírody.

↓ Tu sú prvé naše vyriešené prípady ↓

(Fotky nie sú vhodné pre citlivé povahy)

SKLÁDKA ŽIVOČÍŠNEHO ODPADU

SKLÁDKA ŽIVOČÍŠNEHO ODPADU

Takýto pohľad sa nám naskytol…
Minulý týždeň sa k nám dostal podnet na prešetrenie a žiadosť o pomoc s riešením komplikovanej situácie. K správe bolo priložených aj zopár fotografií priamo z miesta nálezu.

Situácia nás ihneď zaujala a rozhodli sme sa zakročiť. Včera ~8.3.2021~ sme boli miesto osobne skontrolovať aby sme overili dôveryhodnosť tohto podnetu. Čo sme zistili? Nie práve pozitívne veci… Nálezisko sa nachádza v blízkosti chaty poľovníckeho združenia a…

NELEGÁLNA SKLÁDKA ODPADU

NÁŠ PRVÝ PODNET VYRIEŠENÝ! 
S radosťou vám oznamujeme, že sa nám úspešne podarilo podať prvý podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia a dnes prišlo konečné vyjadrenie od orgánov! 

Aby sme vás ale uviedli do situácie, pred pár mesiacmi nám napísal jeden z vás s prosbou o pomoc. Blízko obce Veľké Lovce v ktorej žije sa totiž dlhé roky nachádza čierna skládka, kde sa zvážajú obrovské množstvá odpadov (pravdepodobne) z okolitých dedín. Plasty, komunálny odpad, stavebný odpad, no aj…